Buzu bodde i en pappeske på gata, se den utrolige FORVANDLINGEN

0
1016

Buzu fra et ensomt liv på gata i en pappeske til et kjærlig hjem. SE forvandlingen!

Nå har Buzu det bra, han er adoptert til et flott hjem i England, hvor han får kjærlighet, varme og mat.